Truyện cười online

Đọc truyện cười hay và mới nhất qua FB >> tại đây

Truyện cười: Sợ sét bà

Xưa có một thầy đồ ngồi dạy học ở một nhà người đàn bà goá. Bữa nào ăn cơm, bà cũng chỉ cho thầy ăn vừa sét bát thì thôi.

Một hôm, trời mưa sấm sét dữ lắm. Người đàn bà sợ run cầm cập, còn thầy đồ thì thản nhiên như không.

Người đàn bà thấy vậy hỏi:

- Thầy không sợ sét ư?

Thầy đồ đáp:

- Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi ngày Ba sét Ba lượt thì tôi cũng qua đời đói mất.

XEM TIẾP CÁC TRUYỆN CƯỜI KHÁC

Truyện cười về Bác Ba Phi 2

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin