Truyện cười online

Đọc truyện cười hay và mới nhất qua FB >> tại đây

Truyện cười: Sợ Vợ

Có anh nọ xưa nay rất là Sợ Vợ. Bà xã nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, nàng vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít.

Anh ta vừa gỡ tay Bà xã túm ngực, vừa kêu xin:

- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!

nàng vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã nàng vợ, tát cho luôn nàng vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát:

- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!

XEM TIẾP CÁC TRUYỆN CƯỜI KHÁC

Truyện cười về Bác Ba Phi 2

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin